Data ultimei revizuiri: 25 mai 2018

 

1.Informații generale

1.1.  Acest site web este proprietatea Asociației Clubul de dans sportiv Prodance 2000, cu sediul social în Baia Mare, Str. Bucovinei, nr. 14/34, cod fiscal 13757126, având contul bancar RO34BTRLRONCRT0294127101, deschis la Banca Transilvania, telefon: 0742 925 201 și adresa de e-mail: lorandilyes80@gmail.com.

1.2. Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 respectă confidențialitatea datelor personale și a informațiilor furnizate de utilizatorii site-ului prodance2000.ro conform reglementărilor în vigoare. Prezenta Politică de confidențialitate vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori prin intermediul paginii web prodance2000.ro.

1.3. Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 nu vinde, nu oferă, nu divulgă, nu face schimb de adrese e-mail sau alte date personale obţinute prin intermediul acestui site.

1.4. Datele personale introduse de către utilizator vor fi administrate în condiții de siguranță și vor fi folosite de Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 numai în scopurile specificate.

1.5. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face exclusiv conform dispoziţiilor legale: Legea nr. 677/2001,  Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

1.6. Angajații noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile legale privind protecţia datelor.

1.7.  Puteți adresa orice întrebări sau solicitări legate de datele furnizate de dvs. prin site-ul prodance2000.ro la adresa de email: lorandilyes80@gmail.com.

 

2.Scopul și motivele colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Dacă sunteți client al site-ului prodance2000.ro și vă înscrieți la cursurile de dans folosind formularele de înscriere online, Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Numele și prenumele: înscrierile la cursurile de dans sunt nominale și indică persoana care va frecventa cursurile de dans. Locurile în grupă sunt limitate și avem nevoie să știm numărul exact de persoane care vor participa la cursuri. În plus, completarea numelui și prenumelui previne eventualele înscrieri duble.
 • Numele și prenumele părintelui: colectăm aceste informații pentru a ne asigura că vom contacta persoana potrivită pentru confirmarea înscrierii copilului la cursurile de dans, pentru a vă notifica de eventualele modificări de program și pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie.
 • Data nașterii copilului este colectată pentru a putea fi repartizat în grupa potrivită pe categorie de vârstă și pentru a ne asigura că se încadrează între vârsta minimă admisă de 4 ani și vârsta maximă de 11 ani. În plus, această informație este esențială pentru evidența numărului de copii înscriși pentru fiecare grupă, numărul de locuri fiind limitat pentru fiecare grupă în parte.
 • Numărul de telefon: folosim numărul dvs. de telefon pentru a vă confirma înscrierea la cursurile de dans, pentru a vă reaminti data de începere a cursului (în cazul în care v-ați înscris cu mai mult timp în urmă) și pentru a vă notifica de eventualele modificări de program. În cazul în care vă dați expres acordul pentru acest lucru, vom putea folosi numărul de telefon pentru a vă informa privind cursurile de dans sau alte evenimente organizate de școala de dans Prodance 2000.
 • Adresa de e-mail: folosim adresa dvs. de e-mail pentru a vă confirma înscrierea la cursurile de dans în cazul în care numărul de telefon furnizat este greșit sau nu poate fi apelat (lipsă semnal, telefon închis sau alte situații). Confirmarea înscrierii este necesară pentru verificarea și administrarea numărului de cursanți (acesta fiind limitat). În cazul în care vă dați expres acordul pentru acest lucru, vom putea folosi adresa de e-mail pentru a vă informa privind cursurile de dans sau alte evenimente organizate de școala de dans Prodance 2000.
 • Adresa de facturare: folosim adresa pentru a completa, conform legii, contractul de prestări servicii de cursuri de dans către dvs. și pentru a vă emite factura aferentă serviciilor de cursuri de dans pe care vi le furnizăm.

Datele personale nu sunt folosite la nimic altceva, în afara scopurilor menționate mai sus, nu sunt transferate în afara țării, nu sunt date către terțe părți cu scopul de a vă trimite e-mailuri și nici noi nu vă vom trimite e-mailuri fără ca dvs. să ne oferiți acordul expres pentru asta.

 

3.DURATA PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE

Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului prodance2000.ro atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

4.DREPTURILE UTILIZATORILOR

În conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de utilizatori ai site-ului prodance2000.ro, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații cu privire la activitățile de prelucrare a datelor de către prodance2000.ro, așa cum sunt prezentate în prezentul document.

Dreptul accesării datelor – dreptul de a obține confirmarea din partea Asociației Clubul de dans sportiv Prodance 2000 în legătură cu prelucrarea datelor, activitățile de prelucrare a datelor, modalitatea și scopul în care sunt prelucrate datele sau destinatarii datelor dacă este cazul.

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea de către Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 a datelor cu caracter personal inexacte sau nejustificate și completarea datelor incomplete, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul de a fi uitat – dreptul la ștergerea datelor în cazul aplicării unuia dintre motivele:

 • în cazul în care nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate
 • în cazul retragerii consimțământului de prelucrare a datelor și în cazul în care nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor sau în cazul în care datele au fost prelucrate ilegal
 • în cazul în care datele trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală
 • în cazul colectării în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor în cazul în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, în perioada în care este permisă verificarea corectitudinii datelor
 • prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită restricționarea utilizării lor
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal cu scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță
 • persoana vizată s-a opus prelucrării în intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează celor ale persoanei vizate

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal structurate și ușor de citit și dreptul ca datele să fie transmise de către Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 altui operator de date în condițiile prevăzute de lege

Dreptul la opoziție – acest drept se poate exercita prin transmiterea unei solicitări astfel:

 • în orice moment, în cazul unei situații particulare în care se află persoana vizată, ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociației Clubul de dans sportiv Prodance 2000  sau în temeiul interesului public. Excepție fac cazurile în care Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 poate demonstra că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • în orice moment, în mod gratuit și fără justificare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar acest lucru.

Pentru orice informații suplimentare și dacă doriți să vă exercitați drepturile menţionate, vă rugăm să ne scrieți e-mail la adresa: lorandilyes80@gmail.com.