Data ultimei revizuiri: 25 mai 2018

 

Prezentul document are scopul de a pune la dispoziție utilizatorilor și clienților „Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.prodance2000.ro”:

 

 1. Dispoziții generale

1.1.  Acest site web este proprietatea Asociației Clubul de dans sportiv Prodance 2000, cu sediul social în Baia Mare, Str. Bucovinei, nr. 14/34, cod fiscal 13757126, având contul bancar RO34BTRLRONCRT0294127101, deschis la Banca Transilvania, telefon: 0742 925 201 și adresa de e-mail: lorandilyes80@gmail.com.

1.2 Vizitând și utilizând acest website acceptați automat termenii și condițiile de mai jos. Accesul și utilizarea site-ului prodance2000.ro sunt supuse condițiilor de utilizare și tuturor legilor aplicabile.

1.3 Folosirea și accesul pe site-ul prodance2000.ro se face în mod gratuit, scopul lui fiind de a informa și pentru a ajuta utilizatorii să găsească cât mai rapid, ușor și structurat informațiile de care au nevoie privind cursurile de dans oferite.

 1. Proprietatea conținutului

2.1. Întregul conținut al site-ului prodance2000.ro (texte, poze, video, logo etc.), drepturile de autor și a proprietății intelectuale aparțin în totalitate Asociației Clubul de dans sportiv Prodance 2000. Conținutul website-ului este oferit gratuit, cu scop informațional. Conținutul nu poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licențiat, distribuit, etc., fără a avea în prealabil acordul în scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală, adică Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000. Utilizatorii sunt de acord să nu folosească, copieze, sau distribuie conținutul acestui website în scop comercial. Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 își rezervă toate drepturile pentru conținutul website-ului prodance2000.

 1. Utilizarea site-ului

3.1. Pentru ca prodance2000.ro să poată garanta permisiunea de utilizare a acestui website, trebuie respectați urmatorii termeni de utilizare:

  • website-ul se va utiliza doar în interes personal și non-comercial
  • nu se va copia sau distribui nici o informație precum texte, poze, video sau orice alte materiale fără a obține în prealabil acordul scris de la administratorul websiteului prodance2000.ro
  • nu se va modifica sau degrada nici o parte din acest website, în afară de părțile unde se permite legal și pretabil accesul
  • nu se vor publica pe acest website informații care pot induce în eroare corectitudinea datelor ca texte, materiale video, poze sau alte materiale și se vor respecta termenii și condițiile impuse de acest website
 • utilizatorul este singurul și unicul răspunzător pentru daunele cauzate atât website-ului cât și altora prin utilizarea neautorizată. Utilizatorii sunt de acord să nu folosească nici un program , aplicație sau orice alt mijloc de accesare automată a website-ului, în vederea spamming-ului, flood-ului, furtului de date, modificării sau alterării website-ului.
 • utilizatorul este singurul răspunzător pentru activitatea desfășurată pe website-ul prodance2000.ro.

 

 1.  Limitarea răspunderii

4.1. Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000  a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul prodance2000.ro;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

4.2. Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de prodance2000.ro, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de e-mail: lorandilyes80@gmail.com.

4.3. Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale specialiștilor sau comentarii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora.

4.4. Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor si condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

4.5. Acest site este oferit în această formă fără nici o garanție, de nici un fel.

4.6. Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000  nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

 

 1. Responsabilitatea pentru linkuri către alte site-uri, server, browser

5.1. Site-ul prodance2000.ro este găzduit de serverele unei terțe firme. Din acest motiv, Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări sau actualizări. De asemenea, Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 nu va putea fi făcută raspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului prodance2000.ro.

5.2. Site-ul prodance2000.ro poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000, astfel că Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 nu controlează și nu poate fi făcută raspunzătoare pentru conținutul, calitatea, natura și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
 • sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • nu oferă o securitate adecvată;
 • conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
 • sunt licențioase sau calomnioase.

Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

 

 1. Modificarea Termenilor și Condițiilor

6.1. Asociația Clubul de dans sportiv Prodance 2000 îşi rezervă dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori.

6.2. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către utilizatorii site-ului, prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de SITE, intervenite oricând după operarea modificării.

 

 1. Legea aplicabilă. Litigii

7.1. Drepturile și obligaţiile utilizatorilor site-ului prodance2000.ro şi ale Asociației Clubul de dans sportiv Prodance 2000, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.

7.2. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română, competența revine instanțelor românești de judecată, părțile alegând competența instanțelor de pe raza județului Maramureș.